Project Description

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało Partnerem Poznań Drone Expo!

CNBOP, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, podjęła starania na rzecz zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych. Celem nadrzędnym jest dzialalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy także zarządzania kryzysowego. CNBOP oferuje również usługi, takie jak m.in.:

  • Badania precertyfikacyjne zadeklarowanych parametrów drona
  • Certyfikacji dobrowolnej
  • Testowania Wyrobu Innowacyjnego – ocena przydatności do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • Wykonywania ekspertyz
  • Pomoc w doborze i kupnie drona
  • Przeprowadzenia Oceny Ryzyka.

Z przedstawicielami CNBOP-PIB będziecie mogli oczywiście spotkać się podczas Poznań Drone Expo! Zapraszamy!

KONTAKT

KONTAKT

Marcin Gorynia
Dyrektor Projektu
+48 603 410 238
marcin.gorynia@grupamtp.pl

Kamila Adamczyk
Komunikacja ze Zwiedzającymi
+48 691 028 202
kamila.adamczyk@grupamtp.pl

Natalia Zagoździńska
Specjalista ds. Obsługi Wystawców
+48 691 022 637
natalia.zagozdzinska@grupamtp.pl

Miłosz Zagórski
Marketing, PR
+48 691 030 268
milosz.zagorski@grupamtp.pl

Kontakt

Marcin Gorynia
Dyrektor Projektu
+48 603 410 238
marcin.gorynia@grupamtp.pl

Natalia Zagoździńska
Specjalista ds. Obsługi Wystawców
+48 691 022 637
natalia.zagozdzinska@grupamtp.pl

Komunikacja ze Zwiedzającymi
Kamila Adamczyk
+48 691 028 202
kamila.adamczyk@grupamtp.pl

Miłosz Zagórski
Marketing, PR
+48 691 030 268
milosz.zagorski@grupamtp.pl

Szybki kontakt