I Panel

Drony w energetyce oraz energetyce odnawialnej.
 • Monitoring OSD oraz OSP
 • Monitoring farm fotowoltaicznych oraz mniejszych instalacji
 • Drony jako narzędzie kontroli smogu

II Panel

U-space – usługi dronowe w miastach. Doświadczenia w Polsce, a zagranicą.
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo publiczne
 • Miasto Drone Ready – na przykładzie Torunia
 • Systemy antydronowe

III Panel

Drony w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, security itp.).

IV Blok szkoleniowy operatorów

 • VLOS – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku
 • BVLOS – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku

V Strefa pokazowa

Drony w akcji
 • Pomiar smogu w mieście
 • Pokaz gaszenia ognia za pomocą drona

KONTAKT

KONTAKT

Marcin Gorynia
Dyrektor Projektu
+48 603 410 238
marcin.gorynia@grupamtp.pl

Kamila Adamczyk
Komunikacja ze Zwiedzającymi
+48 691 028 202
kamila.adamczyk@grupamtp.pl

Natalia Zagoździńska
Specjalista ds. Obsługi Wystawców
+48 691 022 637
natalia.zagozdzinska@grupamtp.pl

Miłosz Zagórski
Marketing, PR
+48 691 030 268
milosz.zagorski@grupamtp.pl

Kontakt

Marcin Gorynia
Dyrektor Projektu
+48 603 410 238
marcin.gorynia@grupamtp.pl

Natalia Zagoździńska
Specjalista ds. Obsługi Wystawców
+48 691 022 637
natalia.zagozdzinska@grupamtp.pl

Komunikacja ze Zwiedzającymi
Kamila Adamczyk
+48 691 028 202
kamila.adamczyk@grupamtp.pl

Miłosz Zagórski
Marketing, PR
+48 691 030 268
milosz.zagorski@grupamtp.pl

Szybki kontakt